top of page

SOCIĀLAIS PROJEKTS

Iespēja Redzēt

UZZINI VAIRĀK

Iespēja Redzēt ir sociālais projekts, kura galvenais uzdevums ir palielināt kvalitatīvu acu veselības pakalpojumu sniegšanas apjomus finansiāli mazāk labvēlīgā situācijā esošajām mērķa grupām - pirmspensijas un pensijas vecumā esošajām personām, tostarp veicinot oftalmoloģijas pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos, t.sk. cilvēkiem pansionātos un sociālās aprūpes centros.

Anchor 1

Projekta  vērtības

Cilvēcība

Cilvēcība kā galvenais pamats
savstarpējām attiecībām, attieksmei pret sevi un apkārtējo pasauli.

Zināšanas

Zinātnē balstītas zināšanas un speciālistu uzkrātā pieredze acu veselības jomā.

Veselība

 Projekta centrālā vērtība - redze kā nozīmīga un  integrāla ikviena cilvēla veselības daļa.

 

Sadarbība

Harmoniska un savstarpēji bagātinoša mijiedarbība starp pacientiem, speciālistiem, valsti un sabiedrību.

Tehnoloģijas

Pastāvīga pasaules progresīvāko tehnoloģiju ieviešana un izmantošana pacientu veselības labā.

Sociālā projekta mērķis

Ikviena sociālā projekts mērķis ir uzlabot cilvēku, parasti noteiktu sociālo grupu, dzīves apstākļus un ikdienu. Rezultātā tiek kompensēts iztrūkums vai nepilnība kādā dzīves jomā, kurā šo cilvēku vajadzības kādu iemeslu dēļ netiek apmierinātas.


Ir svarīgi pieminēt, ka sociālos projektus var veicināt ikviens - valsts, nevalstiskās organizācijas, asociācijas, dažādi uzņēmumi, kā arī indivīdi. Visbiežāk tā ir sadarbības starp dažādām organizācijām un cilvēkiem.


Arī sociālais projekts “IeSpēja Redzēt” ir izveidojies sadarbībā starp valsti, Eiropas Sociālā fonda, Labklājības Ministrijas, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” personā, un sociālo uzņēmumu SIA “Acu Veselības Centrs”.

Acu veselibas centrs logo.png

Projekta mērķis ir padarīt acu veselības pakalpojumus pieejamākus pirmspensijas (55-64 gadu vecumā) un pensijas vecuma (no 65 gadu vecuma) cilvēkiem ar redzes problēmām, tostarp cilvēkiem no reģioniem un cilvēki pansionātos un sociālās aprūpes centros. Tādējādi finansiāli mazāk labvēlīgā situācijā nonākušajiem pacientiem tiek sniegta iespēja saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā.

Projekta aktivitātes

Projekta "Iespēja Redzēt" galvenās aktivitātes ir:

1. SENIORU ACU VESELĪBAS DIAGNOSTIKA UN IZGLĪTOŠANA PAR ACU HIGIĒNU UN VESELĪBU:

 

  • Izbraukumos pie senioriem sociālās aprūpes centros visā Latvijā;

  • Acu veselības dienās 55+ Acu veselības centra klīnikā Rīgā.

 

2. ACU OPERĀCIJAS AR INTRAOKULĀRĀS LUPAS IMPLANTĀCIJU SENIORIEM AR TĪKLENES DISTROFIJAS, JEB MĀKULAS DEĢENERĀCIJAS DIAGNOZI.

  • Acu veselības centrs ir vienīgā klīnika Baltijā, kur ir iespējams veikt šādu operāciju, kas nodrošina labu redzi tad, kad tā jau gandrīz zaudēta. 

  • Projekta "Iespēja redzēt" ietvaros 30 senioriem ir iespēja bez maksas saņemt operācijai nepieciešamo intraokulāro lupu (SML lēcu), kuras standarta cena ~1200 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek veicināta senioru acu veselība, pašapziņa un sociālā iekļaušanās sabedrībā. Netiešā veidā ieguvēji ir arī viņu ģimenes locekļi un aprūpes personāls, kas ikdienā saskarsies ar veselākiem, laimīgākiem un spējīgākiem cilvēkiem.

Uzzini vairāk par acu veselību

Acs, Acs veselība, Iespēja redzēt, Acu veselības diagnostika, acu veselības centrs, Kristīne Leimane

Acs tīklene

Tīklenes distrofija jet mākulas deģenerācija, tās diagnostika un ārstēšana.

Acs veselība, Iespēja redzēt, Acu veselības diagnostika, acu veselības centrs, Kristīne Leimane

Acs veselība

Būtiskākais par acu veselību, iespējamām saslimšanām un to ārstēšanu.

Acu operacijas, bezmaksas SML Lēca, Acu veselības centrs, Kristīne Leimane

Acu operācijas

Kas jāzina pacientam un viņa tuviniekiem pirms došanās uz acu operāciju.

Atsauksmes

ILZE RŪMNIECE

Izcila klientu apkalpošana un acu pārbaude. Profesionāli un cilvēcīgi! Vislielākais paldies! Vēlu labus klientus un pati tāda turpmāk būšu.

STAŅISLAVA

Paldies par iespēju veikt acu pārbaudi. Ļoti patīkams un laipns kolektīvs. Izsmeļošas dakteres norādes. Liels Paldies!

LARISA

​Ļoti apmoierināta ar pakalpojumu sniegšanu. Visas māsiņas ļoti laipnas, atbild uz visiem jautājumiem. Ārste arī ļoti jauka, sakarīgi visu paskaidroja uz visiem maniem jautājumiem. Super iestāde.

bottom of page