top of page

Mūsu komanda

Projekta Iespēja Redzēt notikumus - Sociālo aprūpes centru apmeklējumus, Acu veselības dienas un acu operācijas ir iespējams realizēt, pateicoties projekta komandai. Mūsu komandas pamatsastāvu veido Acu veselības centra darbinieki - ārsti, optometristi, ārsta palīgi, māsiņas, reģistratūras un klīnikas administrācijas darbinieki, kuru papildina katra apmeklētā sociālā aprūpes centra personāls.

Sociālo aprūpes centru apmeklējumos būtiska loma ir Acu veselības centra tehniskajam personālam, kurš nodrošina komandas un mobilo diagnostikas iekārtu drošu transportēšanu un uzstādīšanu. Tāpat nozīmīga ir arī Sociālo aprūpes centru darbinieku iesaistīšanās, jo tieši viņi, katrs savā aprūpes centrā palīdz koordinēt reģistratūras darbu un pacientu plūsmu, kā arī senioriem ar pārvietošanās grūtībām palīdz pārvietoties un pielāgoties apstākļiem, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes.

Saullekts 5.jpg

Tieši komanda, tās dalībnieku koordinēta sadarbība, savstarpējs atbalsts un sirsnīga attieksme pret pacientiem ir viens no projekta izdošanās stūrakmeņiem. Mēs esam pateicīgi mūsu sadarbības partneriem un pacientiem par uzticēšanos, jo tas palīdz kopā sniegt sirsnīgu aprūpi katram pacientam!

bottom of page